Accessibility | Skip to primary navigation | Skip to main content | Skip to footer | • Catalogue Search
 • Search the Melbourne Library Service catalogue

  Catalogue Search

Chính Sách Sử Dụng Thư Viện

 1. Mục Ðích

Chính Sách này đề ra những cách cư xử và hành vi của thân chủ được chấp nhận trong thư viện để bảo đảm dịch vụ thư viện hoạt động có kết quả và đầy hiệu năng vì lợi ích của toàn thể cộng đồng.

 1. Phạm vi

Chính Sách này áp dụng đối với tất cả các điểm phục vụ thư viện của Thành Phố Melbourne.

 1. Ðịnh nghĩa

 • Hội Ðồng Thành Phố nghĩa là Hội Ðồng Thành Phố Melbourne

 • Thư viện nghĩa là một Thư viện thuộc hay được đặt dưới quyền kiểm soát hay quản trị của Hội Ðồng Thành Phố và bao gồm cơ sở, các phòng ốc, văn phòng, lối đi, cầu thang, tiền sảnh, phòng họp, các lối ra vào kế cận và các phương tiện vệ sinh và bao gồm các Thư Viện City, East Melbourne và North Melbourne và các cơ sở thư viện tại Docklands Hub

 • Người sử dụng nghĩa là bất kỳ người nào, cho dù có là hội viên hay không, đến thư viện để sử dụng bất kỳ tiện ích và/hay phương tiện nào của thư viện

 • Hội viên nghĩa là bất kỳ người sử dụng nào đã hội đủ các yêu cầu của hội viên thư viện và có thẻ hội viên có hiệu lực

 • Nhân Viên Thẩm Quyền nghĩa là bất kỳ một người nào được Hội Ðồng Thành Phố chính thức tuyển dụng làm việc tại Thư Viện.

 1. Áp dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả mọi cá nhân và tổ chức muốn trở thành hội viên của thư viện. Những điều kiện liên quan đến tư cách hội viên được trình bày chi tiết trong phần Chính Sách Hội Viên. Việc cho mượn các thứ của thư viện được trình bày chi tiết trong Chính Sách Cho Mượn. Chính Sách Về Internet/email trình bày chi tiết về các điều kiện sử dụng các phương tiện Internet và email công cộng và Chính Sách và Qui Ðịnh về Dịch Vụ Thư Viện Tại Nhà trình bày chi tiết các dịch vụ dành cho những người tự mình không thể đến thư viện được vì lý do khuyết tật. Chính Sách về Bảng Yết Thị Và Các Phương Tiện Ðể Trưng BàyChính Sách Về Việc Thuê Mướn Ðịa Ðiểm trình bày chi tiết về việc sử dụng các phương tiện này.

 1. Chính Sách

Dịch Vụ Thư viện chấp nhận Tuyên bố của ALIA về các dịch vụ thư viện công cộng được đính kèm. 

  1. Thư viện mở cửa cho tất cả mọi cư dân theo những điều kiện dưới đây. Các Nhân Viên Thẩm Quyền có quyền mời bất kỳ người nào ra khỏi thư viện nếu họ có hành vi đe dọa đến sự an toàn và thoải mái của các nhân viên hay những người sử dụng thư viện khác. Người sử dụng thư viện chỉ có thể được vào thư viện trong những giờ mở cửa do Hội Ðồng Thành Phố ấn định ngoại trừ trường hợp được phép của Nhân Viên Thẩm Quyền.

  2. Người dân, nếu không được sự đồng ý của Hội Ðồng Thành Phố hay Ban Quản Lý Thư Viện, không được quyền sử dụng thư viện vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đọc sách, tra cứu hay mượn sách vở của Thư Viện hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ thư viện hay các dịch vụ thông tin nào khác.

  3. Ðiều kiện vào thư viện
   Những người say rượu hay đang bị ảnh hưởng bởi các loại ma túy bất hợp pháp sẽ không được phép vào thư viện.

Người vào thư viện không được phép mang theo súc vật, chim chóc hay các loại thú bò sát ngoại trừ loại chó dẫn đường hay giúp cho người khiếm thính; và Người sử dụng Thư viện không được vào những khu vực cấm trong thư viện nếu không được phép của Nhân Viên Thẩm Quyền.

  1. Các Thư Viện cung cấp nhiều loại dịch vụ trợ giúp cho các nhu cầu về thông tin, đọc viết, giáo dục và giải trí của những người trẻ tuổi. Thư viện không cung cấp dịch vụ giữ trẻ. Thư viện không phải là nơi thay thế cho các cơ quan giữ trẻ và bất kỳ cha mẹ/ người chăm sóc nào khi sử dụng thư viện có thể đặt con mình vào tình trạng có thể xảy ra rủi ro. Thư viện không có các phương tiện hay giấy phép thích hợp để chăm sóc cho trẻ con bị bệnh, bị thương hoặc đói.
   Trẻ em dưới 8 tuổi phải được người có trách nhiệm đi cùng và trông coi.
   Trẻ con trong độ tuổi từ 8 đến 12 không thể bị bỏ một mình không có người trông coi trong Thư Viện quá 30 phút và chúng tôi sẽ gọi cảnh sát nếu trẻ con bị bỏ trong Thư Viện không ai trông chừng vào giờ đóng cửa.

 1. Cách cư xử trong Thư Viện

  1. Người sử dụng Thư Viện phải:
   Luôn luôn cư xử một cách có trách nhiệm và chừng mực trong Thư Viện;
   Xuất trình giấy tờ chứng minh như thẻ hội viên Thư Viện có hiệu lực khi được Nhân Viên Thẩm Quyền yêu cầu; và
   Trả bất kỳ khoản lệ phí nào được tính cho việc sử dụng dịch vụ hay thiết bị nào như được ghi rõ chi tiết trong Chính Sách Cho Mượn.

  2. Người sử dụng thư viện không được:
   Cố tình làm hư hỏng hay đánh cắp bất kỳ vật dụng, bàn ghế hay các trang thiết bị của Thư Viện;
   Tạo ra những tiến ồn không cần thiết hay gây ra tình huống để tạo ra tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Thư Viện của các người khác;
   Chạy hay ném các đồ đạc hoặc gây nguy hiểm cho những người sử dụng khác hay các nhân viên dưới bất cứ hình thức nào;
   Hút thuốc, ăn hay uống các thức ăn nóng hay uống rượu trong Thư Viện;
   Buôn bán bất kỳ một thứ gì hay quyên góp tiền bạc trong phạm vi Thư Viện;
   Mang các loại giày trượt (pa-tanh) trong Thư Viện hay mang bất kỳ loại ván truợt hay các loại xe cộ khác vào trong Thư Viện ngoại trừ xe đẩy em bé hay xe lăn;
   Mang vào trong Thư Viện bất kỳ một chất nào có thể làm hư hỏng các tài liệu của thư viện;
   Phân phát truyền đơn, giấy quảng cáo, thỉnh nguyện thư hay bất kỳ loại thông báo nào trong phạm vi Thư Viện;
   Vận động cho bất kỳ mục đích nào;
   Ðánh bạc ăn tiền trong Thư Viện; hay
   Vẫn tiếp tục ở lại trong Thư Viện sau khi đã bị Nhân Viên Thẩm Quyền yêu cầu rời khỏi Thư Viện theo luật định.

 2. Hội Viên Thư Viện

  Ðể có thể mượn được các thứ của thư viện, người sử dụng phải có thẻ hội viên của Dịch Vụ Thư Viện Melbourne có hiệu lực. Tất cả mọi cư dân Victoria đều được quyền trở thành hội viên và những người đến từ các tiểu bang khác hay du khách ngoại quốc có thể trở thành hội viên ngắn hạn.

  Tất cả mọi người xin trở thành hội viên đều phải đồng ý tuân theo các chính sách của Thư Viện. Nếu không làm đúng, tư cách và quyền hạn của hội viên có thể bị tạm ngưng và trong một số trường hợp có thể bị hủy bỏ.

Thẻ hội viên không được giao cho người khác sử dụng và người có thẻ hội viên phải chịu trách nhiệm đối với tất cả những thứ mượn bằng thẻ của mình. Nếu làm mất hay bị đánh cắp thẻ hội viên, người có thẻ phải thông báo cho Thư Viện biết trong vòng 48 giờ hoặc nếu thay đổi địa chỉ cũng phải báo cho Thư Viện biết trong vòng 7 ngày.

Xin xem phần Chính Sách Hội Viên để biết đầy đủ chi tiết và các điều kiện

 1. Trách nhiệm

Bất kỳ người sử dụng nào cũng phải lập tức ngưng ngay mọi hành vi không được chấp nhận và phải rời khỏi Thư Viện ngay tức khắc nếu được một Nhân Viên Thẩm Quyền yêu cầu. Nếu không làm đúng các điều kiện trong Chính Sách Sử Dụng Thư Viện, các quyền lợi Thư Viện có thể bị tạm ngưng và trong trường hợp thích đáng còn có thể bị đưa ra cảnh sát để xử lý.

 

PHỤ LỤC 1

TUYÊN BỐ VỀ CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN CÔNG CỌNG

 1. Thực hiện các mục tiêu của ALIA

Ðể quảng bá sự lưu thông tự do các thông tin và tư tưởng vì lợi ích của tất cả mọi người dân Úc và một nền văn hóa và dân chủ phát triển.

Ðể quảng bá và cải thiện các dịch vụ do tất cả các loại thư viện và cơ quan thông tin cung cấp.

 1. Nguyên tắc

Tự do sử dụng thư viện công cộng và các dịch vụ thông tin là phần quan trọng trong tiến trình dân chủ và đối với phúc lợi xã hội của cộng đồng người dân Úc. 

 1. Tuyên bố

Mỗi thành viên trong cộng đồng dân chúng Úc đều có quyền bình đẳng như nhau trong việc sử dụng thư viện công cộng và các dịch vụ thông tin bất kể tuổi tác, chủng tộc, phái tính, tôn giáo, quốc tịch, ngôn ngữ, tình trạng khuyết tật, vị trí địa dư, địa vị xã hội, kinh tế và trình độ học vấn.

Thư viện công cộng phục vụ cho cộng đồng địa phương qua việc cung cấp phương tiện về kiến thức, thông tin và các công trình sáng tạo thông qua nhiều loại tiện ích và dịch vụ. Thư viện sẽ thực hiện nhiệm vụ này qua việc sử dụng các tài liệu dưới mọi dạng thức để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và tổ chức giáo dục, thông tin và phát triển cá nhân kể cả giải trí

Các thư viện công cộng giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì một xã hội dân chủ bằng cách giúp cho các cá nhân sử dụng được nhiều loại thông tin, tư tưởng và ý kiến khác nhau.

Các thư viện công cộng sẽ là nơi đầu tiên để công chúng có thể tìm biết các thông tin cũng như để cho công chúng có thể sử dụng được hệ thống các dịch vụ thông tin và thư viện toàn quốc.

Sự thoả mãn nhu cầu tìm biết thông tin của một cá nhân phải độc lập hoàn toàn với khả năng trả tiền của người này.

Các cấp chính quyền địa phương, tiểu bang/lãnh thổ và Liên Bang có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ thư viện công cộng cho tất cả mọi hội viên của thư viện mà không được tính lệ phí trực tiếp đối với người sử dụng.

Tất cả mọi người Úc sinh sống ở các vùng nông thôn và xa xôi hẻo lánh đều phải được sử dụng các dịch vụ thông tin và thư viện họ đòi hỏi ở mức độ tương đương với những gì mà người dân Úc có được ở các vùng thành thị.

Hiệp Hội Thư Viện và Thông Tin Úc (The Australian Library and Information Association) tin rằng các dịch vụ thư viện công cộng có trách nhiệm đặc biệt trong việc theo dõi và đáp ứng với những đặc tính thay đổi về dân số và các khuynh hướng thay đổi của cộng đồng, tham khảo với cộng đồng để đáp ứng các nhu cầu về thông tin, học hỏi và giải trí của xã hội ngày càng đa dạng hơn. Các dịch vụ thư viện công cộng phải bảo đảm có các chính sách có thể đáp ứng và hội đủ các yêu cầu của những luật lệ liên quan.  

 1. Những tài liệu liên quan

Tuyên bố về quyền tự do tìm biết thông tin của ALIA

Tuyên bố về các giá trị chính yếu của ALIA

Tuyên bố về khả năng tìm kiếm thông tin cho mọi người dân Úc của ALIA

Tuyên bố về các quy định nội dung trực tuyến của ALIA được chấp nhận vào năm 2004